English (US)

ISSN 0534-012
UDC 575
ISSN 1820-6069 (Genetika Online)
Izdavač: Društvo genetičara Srbije
Saizdavač: Institut za kukuruz „Zemun Polje“, Beograd (www.mrizp.rs)
Ministarstno prosvete, nauke i tehnološkog razvoja finansijski potpomaže izdavanje časopisa.
Počasni urednik
Kosana Konstantinov, Beograd, Srbija
Urednik
Snežana Mladenović Drinić, Beograd, Srbija msnezana@mrizp.rs,genetika@dgsgenetika.org.rs

Izdavački savet:

V.ANĐELKOVIĆ, Beograd, Srbija
A.ATANASSOV, Sofia, Bugarska
J.BOCANSKI, Novi Sad, Srbija
D.CVETKOVIĆ, Beograd, Srbija
N.DELIĆ, Beograd, Srbija
N.DJELIĆ, Beograd, Srbija
S.ERCISLI, Erzurum, Turska
M.FILIPIC, Ljubljana, Slovenija
A.H.GOLPAVAR, Isfahan,Iran
A.R.HALLAUER, Ames, SAD
V.ISAJEV, Beograd, Srbija
Y.KAYA, Trakya, Turska
D.KNEŽEVIĆ, Lešak, Srbija
J.KNEŽEVIĆ-VUKČEVIĆ, Beograd, Srbija
A.KONDIĆ ŠPIKA,Novi Sad, Srbija
K.KONSTANTINOV, Beograd, Srbija
V.KOVACEVIC, Osijek, Hrvatska
K.LAMKEY, Aims, SAD
V.LAZAREVIĆ, Geneva, Švajcerska
T.LIEHR, Jena, Nemačka
H.LONG, Changsha, Kina
V.MEGLIČ, Ljubljana, Slovenija
D.MARINKOVIĆ, Beograd, Srbija
M.MATARUGA, Banja Luka, BIH
D.MILADINOVIĆ, Novi Sad, Srbija
O.MILOŠEVIĆ-ĐORĐEVIĆ, Kragujevac, Srbija
J.MILAŠIN, Beograd, Srbija
M.MOTTO, Bergamo, Italija
I.NOVAKOVIĆ, Beograd, Srbija
M.PAGES, Barcelona, Španija
L.PAULE, Zvolen, Slovačka
D.PEROVIĆ, Gatersleben, Nemačka
P.A.PETERSON, Ames, SAD
B.N. SINGH, Varanasi, Indija
D.ŠIMIĆ, Osijek, Hrvatska
LJ.TOPISIROVIĆ, Beograd, Srbija
A.TSAFTSARIS, Thessaloniki, Grčka
B.VASILJEVIĆ, Beograd, Srbija
N.VUČINIĆ, Beograd, Srbija
M.VUJOŠEVIĆ, Beograd, Srbija
J.VAN WAES, Gent, Belgija

 

Lektor
Milena Marković

Tehnički urednik
Violeta Anđelković