English (US)

Časopis GENETIKA je počeo da izlazi 1969. godine kao ACTA BIOLOGICA IUGOSLAVICA (ABI) Serija F – GENETIKA. Za glavnog i odgovornog urednika imenovan je Dr. Janko Dumanović. Od 1997.godine novi međunarodni redakcioni odbor preuzima uređivanje časopisa počev od Vol. 29, No.2, 1997.godine. Istovremeno je imenovana kao urednik Dr. Kosana Konstantinov. Od vol. 40 časopis izlazi pod nazivom GENETIKA a od 2002. godine časopis Genetika izlazi on line.

Časopis GENETIKA objavljuje radove iz oblasti genetičkih istraživanja svih organizama uključujući: genetiku biljaka, životinja, mikroorganizama, humanu genetiku, molekularnu genetiku, populacionu i evolucionu genetiku, mutagenezu i genotoksikologiju, genomiku, funkcionalnu genomiku, oplemenjivanje organizama, biotehnologiju. Časopis izlazi tri puta godišnje.

Radovi se šalju u elektronskoj formi na e-mail: genetika@dgsgenetika.org.rs ili msnezana@mrizp.rs.

          EuroPub