English (US)

U okviru izdavačke delatnosti Društvo genetičara Srbije izdaje časopis GENETIKA, knjige i zbornike radova sa naučnih skupova koje organizuje Društvo genetičara Srbije samostalno ili u saradnji sa srodnim društvima i institucijama.