Prof. dr Marija Guć-Šćekić

Picture4

Biolog, genetičar, doktor nauka, redovni profesor Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu (BFUB) u penziji.

Karijeru je započela na IBISS; od 1984. radi u Laboratoriji za Medicinsku genetiku Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“ u Beogradu; ovom Laboratorijom je rukovodila od 1991. do odlaska u penziju 2014.

Dala je veliki doprinos razvoju rane prenatalne i postnatalne genetičke dijagnostike hromozomskih aberacija i monogenskih bolesti, kao i poremećaja diferencijacije pola i pedijatrijskih maligniteta; postavila je standarde u ovim oblastima i radila stalno na njihovom unapređenju.

Bila je rukovodilac nacionalnih naučnih projekata, autor je više od 120 naučnih radova, a kao pedagog odškolovala je generacije najuglednijih medicinskih genetičara.