Prof. dr Ljubiša Topisirović

Picture2

Redovni profesor Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i naučni savetnik IMGGI u penziji.

Bavio se molekularnim mehanizmima mutageneze, molekularnim mehanizmima vernosti translacije i rezistencijom bakterija na antibiotike. U poslednjih 30 godina svoje karijere bavio se molekularnom genetikom i molekularnom biotehnologijom bakterija mlečne kiseline.

Obavljao brojne funkcije na Fakultetu i Univerzitetu, bio je direktor IMGGI, predsednik Matičnog odbora za biologiju, bio je aktivan u Predsedništvu DGS, kao i u Uređivačkom odboru časopisa „Genetika“. Na njegovu inicijativu osnovana je Sekcija za molekularnu genetiku, danas Sekcija za genetiku mikroorganizama.

Član je Društava genetičara, Udruženja mikrobiologa Srbije i Američkog mikrobiološkog društva. Dobitnik je ordena "Chevalier dans l’Ordre des Palmes Academiques" Republike Francuske.

Potpredsednik Društva 1999-2009.