Prof. dr Draga Simić

Picture6

Redovni profesor Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu u penziji, osnivač Katedre za mikrobiologiju. Zajedno sa akademikom Markom Anđelkovićem uvodi predmet Osnovi genotoksikologije.

Sa desetogodišnjim iskustvom stečenim na doktorskom i postdoktorskom usavršavanju na Univerzitetima u Evropi i SAD, po povratku u Srbiju formira istraživački tim sa kojim započinje, kod nas pionirska, istraživanja iz oblasti DNK reparacije i mutageneze, kasnije i antimutageneze kod bakterija, čime značajno utiče na pravce istraživanja u Srbiji.

Pored istaknutih funkcija na Fakultetu i Univerzitetu, profesorka Simić je bila član Društva genetičara Srbije i u dva mandata Generalni sekretar Unije genetičkih društava Jugoslavije, predstavnik Jugoslavije u Evropskom društvu za mutagenezu agensima iz okoline (EEMS) i član Uređivačkog odbora časopisa „Genetika“.