Dr Angelina Novak

Picture5

Biolog, genetičar, doktor nauka, viši naučni saradnik Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, u penziji.

Nakon usavršavanja u inostranstvu i specijalizacije, 1983. dolazi u Laboratoriju za humanu genetiku na Institutu za Hematologiju KCS u Beogradu; od 1985. rukovodi ovom laboratorijom, a od 1997. je bila načelnik čitavog odeljenja za visokospecijalizovanu funkcionalnu dijagnostiku; u prevremenu penziju iz zdravstvenih razloga otišla je 2002. godine.

Dala je izuzetno značajan doprinos u razvoju citogenetike a potom i molekularne genetike malignih hemopatija, uspostavljajući metode koje su od značaja za medicinsku praksu i za naučni rad.

Publikovala je u najuglednijim međunarodnim časopisima; edukovala je brojne biologe i lekare koji su nastavili da se bave tom oblašću, i stvorila podmladak koji je nastavio njen rad.