Akademik Dragoslav Marinković

Picture10

Do značajnijeg razvijanja genetike populacija u našoj sredini dolazi krajem 60ih i 70ih godina 20. veka, kada akademik Marinković (tada nastavnik genetike na Prirodno matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu), po povratku sa doktorskih studija na Rokfelerovom Univerzitetu (SAD), formira istraživački tim koji postaje jezgro okupljanja, školovanja i usavršavanja novih istraživača u oblasti genetike populacija. Godine 1967. ustanovljava se kurs Genetike kod nas, na kome predaje u to vreme docent dr Dragoslav Marinković. Nakon toga se u nastavni program uvode najsavremenija naučno zasnovana saznanja iz oblasti genetike, koja prate izmene udžbeničke literature srednjih i osnovnih škola na polju genetike i evolucije. Krajem 1969. godine akademik Marinković započinje organizovanje nastave na poslediplomskim studijama iz genetike, za koju i do danas vlada veliko interesovanje poslediplomaca jer je postavio osnov za saradnju u oblasti nastave sa istraživačkim institutima i medicinskim ustanovama. U okviru poslediplomskih studija akademik Marinković je uveo kurs Bioetike koji postaje obavezan deo kurikuluma današnjih doktorskih akademskih studija Biologije.